Skip to content

Spartan Race

Keďže sme športoví nadšenci, mimoriadne nás teší dlhodobé partnerstvo s pretekmi Spartan Race. Pravidelne pre klienta vyberáme a nakupujeme médiá a zároveň dohadujeme mediálne partnerstvá na pretekoch.