Skip to content

OOCR Tatry

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry mala cieľ osloviť nové a aj existujúce zahraničné trhy. Cieľom je, aby ľudia z Európy cestovali do Tatier v ktoromkoľvek ročnom období. My sme zastrešili komunikáciu v Rumunsku (nový trh) a v Českej republike (existujúci trh). A výsledok? Plné Tatry rumunských a českých turistov 😊

Zabezpečili sme publicitu v Rumunských a Českých médiách s mimoriadne úspešnou odozvou.